ઇતિહાસના પાને Archives - GkGujarat.in

1300 years old shiva temple in Gujarat

1300 years old shiva temple in Gujarat : India is also called a mysterious land. Especially in the ancient temples here there are secrets that you can hardly see anywhere…

Read More

ગુજરાતનુ પાણીપત એટલે સતત ૩ મહિના સુધી ચાલેલુ ભુચર મોરીનુ યુધ્ધ : જાણો આ શુરવીરોની યશગાથા

આમતો ગુજરાતની ધીંગી ધરા પર ઘણા બધા યુદ્ધો ખેલાયા છે.પણભુચર મોરીનું યુદ્ધ સમગ્ર ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં સૌરાષ્ટ્રમાં લાડાયેલું સૌથી મોટું યુદ્ધ હતું. આ યુદ્ધ ને ધ્રોલના યુદ્ધ તરીકે પણ ઓળખાય છે,…

Read More