વર્ષ 2022 માં ગુજરાતમાં કોની સરકાર બનશે?

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આગામી સમયમાં યોજાવાની છે. તો દરેક લોકોને જાણવાની ઈચ્છા થતી હોય છે કે ગુજરાતનાં તમામ લોકો કોની સાથે છે અને કઈ પક્ષનો સપોર્ટ વધુ કરે છે. આ જાણવા માટે અહી એક મેગા સર્વે આયોજન કરેલ છે. તમે તમારો મત અહી આપીને જાણી શકશો. (આ ખાલી સર્વે છે.) વર્ષ 2022 માં ગુજરાતમાં કોની … Read more

Alto K10 New Model 2022

Alto K10 New Model 2022 | Alto is not Maruti Suzuki’s but the country’s best selling car. Since its first launch in the year 2000, the company has brought many updates of the Alto in the market. New Maruti Alto K10 sent off in India Maruti Suzuki finishes 40 years in India Know the price … Read more

Gujarat Police Grade Pay News Today

​​​​​​​Gujarat Police Grade Pay News Today | After CM Bhupendra Patel’s announcement, Home Minister Harsh Sanghvi gave the information about how much the salary of the policeman has been increased. The salary of Gujarat police personnel has been increased Home Minister Harsh Sanghvi gave the information After CM Bhupendra Patel’s announcement for policemen of Gujarat, … Read more

Today rain weather in Gujarat

Today rain weather in Gujarat : According to the forecast of the Meteorological Department, rain may also fall in Ahmedabad, Gandhinagar, Kutch, Aravalli, Tapi, Dang, Jamnagar, Rajkot, Porbandar. A chance of widespread rain today Rain forecast from north to south Rainy weather will continue in the state The Meteorological Department has predicted heavy rain in … Read more

New Vehicle scrap policy 2022

New Vehicle scrap policy 2022 | The Gujarat government has started preparations for the implementation of the scrap policy. For this, the government has approved 85 fitness centers. Hence, a certificate has to be obtained for vehicles older than 15 years. Preparations for implementation of scrap policy in Gujarat started Government has given approval to … Read more

Today Rain in Gujarat news

Today Rain in Gujarat news : According to the weather forecast, the state (Gujarat) is likely to receive heavy rainfall from today. According to the weather forecast, heavy rainfall is predicted in the state on August 7 and 8. Today Rain in Gujarat news Heavy rain forecast in 11 districts of the state today Forecasting … Read more

Coconut oil worth Rs.200 will now be available for just Rs.100, Gujarat government gives big relief to poor families during festivals

Coconut oil worth Rs.200 will now be available for just Rs.100, Gujarat government gives big relief to poor families during festivals: Gujarat government has taken an important decision for the needy poor families (NFSA card holders) of Gujarat state. Food Civil Supply Department has made an important announcement regarding the festivals. That is, in the … Read more

Gujarat education board academic calendar 2022-23

Gujarat education board academic calendar 2022-23 : Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education Calendar for the year 2022-23 has been announced. This calendar presents all the details including First Semester, Second Semester, Exam Date, Board Exam Date, Public Holidays. Gujarat Board Class 10th and 12th board exams will start from March 14 and … Read more

Gujarat Rain News Today [LIVE]

Gujarat Rain News Today [LIVE] : Heavy rainfall forecast in 14 districts in 24 hours: Megharaja has assumed the form of thunderstorm in the state. Many villages have lost contact. The river-ditches are flooded. The condition of the road is deplorable. Dams have also reached alarming levels. Then the next two days are heavy for … Read more