BHEL Recruitment 2023: કુલ 10 જગ્યાઓ ઉપર પ્રોજેકટ સુપર વાઇઝરની ભરતી જાહેર - GkGujarat.in

BHEL Recruitment 2023: કુલ 10 જગ્યાઓ ઉપર પ્રોજેકટ સુપર વાઇઝરની ભરતી જાહેર

BHEL Recruitment 2023: BHEL-ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવિઝન, બેંગ્લોર ઈલેક્ટ્રિકલ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સની શાખાઓમાં પ્રોજેક્ટ સુપરવાઈઝર (ડિપ્લોમા ધારકો) ની પોસ્ટ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વયમર્યાદા અને ઉપરોક્ત વધારે માહિતી માટે નીચેની પોસ્ટ તમે વાંચી શકો છો. આ ભરતીમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારો BHEL ની ઓફિશિયલ વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે.

BHEL Recruitment 2023 for 10 Project Supervisor Posts

BHEL Recruitment 2023

કુલ જગ્યાઓ

 • આ ભરતી માટે BHEL દ્વારા કુલ 10 જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે.

પોસ્ટનું નામ

પ્રોજેકટ સુપરવાઇઝર

 • UR- 4
 • EWS- 1
 • OBC- 2
 • SC-2
 • ST- 1

પાત્રતા

વય મર્યાદા: 01.03.2023 ના રોજ 32 વર્ષથી વધુ નહીં તેમજ રસ ધરાવતા ઉમેદવાર પાસે પ્રોજેક્ટ સુપરવાઇઝર માટે લઘુત્તમ 1 વર્ષનો લાયકાત સંબંધિત કામનો અનુભવ હોવો આવશ્યક છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત: માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ (SC/ST માટે 50%) સાથે ઇલેક્ટ્રિકલ/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા.

આરક્ષિત કેટેગરીમાં વય છૂટછાટ અને કાર્ય અનુભવ સંબંધિત અન્ય જરૂરી માહિતી માટે નીચે આપેલ PDF તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

જો કોઈ પોસ્ટ માટે લાયક અરજદારોની સંખ્યા ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા અને 1:10 ના ગુણોત્તરમાં હોય, તો બધા પાત્ર ઉમેદવારો માટે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ હાથ ધરવામાં આવશે.

જો કે, જો પોસ્ટ માટે લાયક અરજદારોની સંખ્યા 1:10 ના ગુણોત્તરમાં ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા કરતાં વધી જાય, તો ઉમેદવારોની સંખ્યા લાયકાત પરીક્ષા [ડિપ્લોમા] માં મેળવેલા કુલ ગુણના આધારે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ માટે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

 1. ધોરણ X (હાઈ સ્કૂલ) જન્મ તારીખ માટેનું પ્રમાણપત્ર.
 2. EWS/SC/ST/OBC/વિકલાંગ વ્યક્તિઓ/ભૂતપૂર્વ સૈનિક વર્ગના ઉમેદવારોએ સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્રની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ જોડવી.
 3. નોન-ક્રીમી લેયર સાથે જોડાયેલા ઓબીસી ઉમેદવાર દ્વારા સ્વ-ઉપયોગ
 4. સંબંધિત પ્રમાણપત્રો, જો જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉમેદવાર તરીકે વયમાં છૂટછાટનો દાવો કરવામાં આવ્યો હોય.
 5. ડિપ્લોમા લાયકાતની તમામ સેમેસ્ટર / એકીકૃત માર્કશીટની માર્કશીટ.
 6. વધારાની લાયકાત, જો કોઈ હોય તો.
 7. CGPA/OGPA/DGPA ને ટકાવારીમાં રૂપાંતર કરવા માટે યુનિવર્સિટી/સંસ્થા દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા ધોરણોનો પુરાવો.
 8. પ્રથમ અને છેલ્લી પે સ્લિપ (સેવાની લંબાઈના પુરાવા તરીકે જરૂરી) સાથે એમ્પ્લોયર દ્વારા જારી કરાયેલ નિમણૂક/જોડાવાના પત્ર/અનુભવ પ્રમાણપત્રની ઑફર.
Also Read :  Gujarat Power Corporation (GPCL) Recruitment 2023 for 07 Posts

આ પણ વાંચો >>> AMC Recruitment 2023: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ ૫૧ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, 26 એપ્રિલ પહેલા અરજી કરો અહીથી

અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?

BHEL ભરતી માટે અરજી કરવા માટે નીચેના સ્ટેપ્સ ને ધ્યાનમાં લો:

 • 1] સત્તાવાર વેબસાઇટ edn.bhel.com અથવા careers.bhel.in ની મુલાકાત લો.
 • 2] ઓનલાઈન અરજી કરો અને જો લાગુ હોય તો ફીની વિગતો ભરો. એસબીઆઈ કલેક્ટ દ્વારા [વેબસાઈટમાં આપેલી લિંક] રૂ. 200/- ની નોન-રીફંડપાત્ર ફી ઓનલાઈન ચૂકવો. ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, મની ઓર્ડર, પોસ્ટલ ઓર્ડર, ચેક વગેરે ચૂકવણીની અન્ય કોઈપણ પદ્ધતિ સ્વીકાર્ય નથી.
 • 3] સફળતાપૂર્વક ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કર્યા પછી, ઉમેદવારે અરજીનું ફોર્મેટ પ્રિન્ટ કરવું જરૂરી છે, જેમાં અનન્ય સ્વીકૃતિ નંબર હશે અને ફી રસીદ સાથે, જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં, જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે “AGM (HR), મોકલવાની રહેશે. હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિ., ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવિઝન, પીબી નંબર 2606, મૈસુર રોડ, બેંગલુરુ 560026” જેથી 06.05.2023 સુધીમાં પહોંચી શકાય.
 • 4] BHEL અરજીઓ પ્રાપ્ત કરવામાં કોઈપણ પોસ્ટલ નુકશાન/પોસ્ટલ વિલંબ માટે જવાબદાર નથી.

મહત્વની તારીખો

 • મહત્વની તારીખ અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 10.04.2023 [સવારે 9.00 વાગ્યાથી]
 • અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 29.04.2023 [રાત્રે 8:00 સુધી]
 • ઑનલાઇન સબમિટ કરેલી અરજીઓની હાર્ડ કોપી મેળવવાની છેલ્લી તારીખ: 06.05.2023

મહત્વની લિંક

ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન PDF અહી ક્લિક કરો
GkGujarat હોમપેજઅહી ક્લિક કરો

1 thought on “BHEL Recruitment 2023: કુલ 10 જગ્યાઓ ઉપર પ્રોજેકટ સુપર વાઇઝરની ભરતી જાહેર”

Leave a Comment

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો