નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) માં વિવિધ ૬૪ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર - GkGujarat.in

નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) માં વિવિધ ૬૪ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર

નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) માં વિવિધ ૬૪ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર: નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) એ તેની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન મુજબ, કુલ 64 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. NHSRCL દ્વારા ટેકનિશિયન, જુનિયર એન્જિનિયર (S&T), આસિસ્ટન્ટ મેનેજર અને જુનિયર મેનેજર પોસ્ટ માટે જોબ ઓફર કરવામાં આવી છે.

National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) Recruitment 2023 for Various 64 Posts

NHSRCL ભરતી હેઠળ ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા ઇચ્છુક ઉમેદવારો NHSRCLની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ http://nhsrcl.in/ પર જઈને ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 મે, 2023 છે. આ જગ્યાઓ પર ભરતી માટેની અરજીઓ માત્ર ઓનલાઈન માધ્યમથી જ સ્વીકારવામાં આવશે.

NHSRCL ભરતી 2023 હાઇલાઇટ્સ

 • ભરતી ઓથોરિટી: નેશનલ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL)
 • ખાલી જગ્યાઓ: 64 પોસ્ટ્સ: ટેકનિશિયન, જુનિયર એન્જિનિયર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર અને જુનિયર મેનેજર
 • ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 2 મે 2023
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 31 મે 2023
 • NHSRCL વેબસાઇટ: http://nhsrcl.in/

NHSRCL વિશે

નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL), એ ભારત સરકારની સંયુક્ત ક્ષેત્રની કંપની છે અને ભારતમાં હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન કોરિડોર પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ માટે રચાયેલી ઉપક્રમ છે. અર્થતંત્રને વેગ આપવા અને મુંબઈ-અમદાવાદ વચ્ચે ભારતના પ્રથમ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરનું નિર્માણ કરવા માટે તે રેલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ક્ષેત્રમાં સૌથી મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ પૈકીનું એક છે. કોર્પોરેશન આધુનિક એચઆર પદ્ધતિઓ અપનાવીને અને કર્મચારીને અનુકૂળ એચઆર નીતિ ઘડીને પોતાને શ્રેષ્ઠ નોકરીદાતાઓમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કરવાની યોજના ધરાવે છે. NHSRCL સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓને અન્ય લાભો સાથે ટેકનિકલ ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ એક્સપોઝર મળશે.

ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા

NHSRCL સત્તાવાર રીતે બહાર પાડવામાં આવેલ નોટિફિકેશન દ્વારા નીચેની પોસ્ટ્સ માટે ભારતીય રાષ્ટ્રીયતાના યુવાનો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે-

Also Read :  DAE NFC Recruitment 2023 for 124 Various Posts

વિભાગ A- નિયમિત (નોન-એક્ઝિક્યુટિવ કેટેગરી પોસ્ટ્સ)

 • ટેકનિશિયન: 8
 • જુનિયર એન્જિનિયર (એસ એન્ડ ટી): 8

વિભાગ B પરિશિષ્ટ (એક્ઝિક્યુટિવ કેટેગરી પોસ્ટ્સ)

 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (સિવિલ): 11
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (પ્લાનિંગ): 02
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (માનવ સંસાધન): 02
 • જુનિયર મેનેજર (સિવિલ): 12
 • જુનિયર મેનેજર (ઇલેક્ટ્રિકલ): 21

શૈક્ષણિક લાયકાત

ટેકનિશિયન: ઇલેક્ટ્રિકલ/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ/કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરમાં ITI અથવા સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન્સ/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ/કોમ્પ્યુટર/ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા નોકરીના વર્ણનમાં દર્શાવેલ લાયકાતમાં ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો સંબંધિત કામનો અનુભવ જરૂરી છે.

જુનિયર એન્જિનિયર (S&T): સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/કોમ્પ્યુટર/ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/BE/B.Tech, જોબ વર્ણનમાં દર્શાવેલ લાયકાતમાં ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો સંબંધિત કામનો અનુભવ હોય.

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (સિવિલ): સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/BE/B.Tech ડિગ્રી સાથે ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો પોસ્ટ લાયકાત સંબંધિત કામનો અનુભવ જરૂરી છે.

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (પ્લાનિંગ): સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/BE/B.Tech, ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો સંબંધિત કાર્ય અનુભવ જરૂરી છે.

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (HR): MBA (HR)/ MSW ડિગ્રી માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપન/ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન કોઈપણ માન્ય સરકારી યુનિવર્સિટી/ સંસ્થામાંથી સંબંધિત ક્ષેત્રમાં લાયકાત પછીના ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો કાર્ય અનુભવ છે.

જુનિયર મેનેજર (સિવિલ): સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/BE/B.Tech, સંબંધિત ક્ષેત્રમાં લાયકાત પછીના ઓછામાં ઓછા બે વર્ષનો કાર્ય અનુભવ.

જુનિયર મેનેજર (ઇલેક્ટ્રિકલ): સંબંધિત કાર્ય ક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા બે વર્ષનો અનુભવ સાથે માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/બી.ઇ./બી.ટેક.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • પસંદગી પ્રક્રિયામાં ત્રણ તબક્કાઓનો સમાવેશ થશે: કમ્પ્યુટર આધારિત ટેસ્ટ (CBT), વ્યક્તિગત મુલાકાત અને તબીબી પરીક્ષા.

આ ભરતીમાં પણ ફોર્મ ભરો >> ભારતીય રેલ્વે દ્વારા ધોરણ ૧૦ પાસ અને ITI ઉપર કુલ ૫૪૮ જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી કરો અહીથી

પગાર

 • ટેકનિશિયન: રૂ. 35,000 થી રૂ. 1,10,000
 • જુનિયર એન્જિનિયરઃ રૂ. 40,000 થી રૂ. 1,25,000
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર: રૂ. 50,000 થી રૂ. 1,60,000
 • જુનિયર મેનેજર: રૂ. 40,000 થી રૂ. 1,40,000
Also Read :  Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) Recruitment 2022 Apply Online 54 Sahayak Surveyor Posts

અરજી ફી

 • NHSRCL ભરતી હેઠળ જનરલ/OBC અને EWS ઉમેદવારો માટેની અરજી ફી રૂ. 400 છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • NHSRCL ની વેબસાઇટ http://nhsrcl.in/ ની મુલાકાત લો.
 • લૉગિન વિગતોનો ઉપયોગ કરીને નોંધણી કરો અને પોર્ટલમાં લૉગ ઇન કરો.
 • નવી સૂચના ટેબ પર જાઓ
 • તે અંતર્ગત, Apply Online for Assistant Manager, Junior Manager, Technician and Junior Engineer લિંક પર ક્લિક કરો.
 • અરજી ફોર્મ સંપૂર્ણ વાંચો અને પછી તેને ધ્યાનથી ભરો
 • સ્કેન કરેલા અને પૂછાયેલા દસ્તાવેજો જોડો.
 • સબમિટ કરો અને અરજી ફીની ચુકવણી કરો.

મહત્વની લિંક

ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનઅહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવાઅહી ક્લિક કરો

1 thought on “નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) માં વિવિધ ૬૪ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર”

Leave a Comment

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો