NPCIL Recruitment 2023: કુલ 128 જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી કરવા ક્લિક કરો - GkGujarat.in

NPCIL Recruitment 2023: કુલ 128 જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી કરવા ક્લિક કરો

NPCIL Recruitment 2023: કુલ 128 જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી કરવા ક્લિક કરો: ભારત સરકારની એન્ટરપ્રાઇઝ NPCIL એટલે કે ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા ડેપ્યુટી મેનેજર અને જુનિયર હિન્દી અનુવાદકની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. NPCIL એ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન દ્વારા ઉપરોક્ત પોસ્ટ્સ પર ભરતી માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. આ જગ્યાઓ માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ જ સ્વીકારવામાં આવશે.

NPCIL Recruitment 2023

NPCIL Recruitment 2023

તમને જણાવી દઈએ કે આ પદો માટે અરજીની પ્રક્રિયા 12 મે, 2023થી શરૂ થઈ છે અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 29 મે છે. NPCIL ભરતી હેઠળ ડેપ્યુટી મેનેજર અને જુનિયર હિન્દી અનુવાદકની જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો NPCILની વેબસાઇટ www.npcilcareers.co.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

NPCIL વિશે

ભારત સરકારના પરમાણુ ઉર્જા વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ કામ કરવું, ભારતમાં પરમાણુ ટેકનોલોજીના તમામ પાસાઓ જેમ કે સ્થળ પસંદગી, ડિઝાઇન, બાંધકામ, કમિશનિંગ, સંચાલન, જાળવણી, નવીનીકરણ, આધુનિકીકરણ અને અપગ્રેડેશન, પ્લાન્ટનું જીવન-વિસ્તરણ, કચરો મેનેજમેન્ટ અને ન્યુક્લિયર રિએક્ટર્સ NPCIL, એકસાથે સાધનોને ડિકમિશન કરવા જેવા કાર્યો હાથ ધરવાની એકંદર ક્ષમતા ધરાવતું પ્રીમિયર જાહેર ક્ષેત્રનું એન્ટરપ્રાઇઝ, આ પડકારજનક પરિમાણોમાં હાથ ધરવા/ભાગ લેવા માટે નીચેની જગ્યાઓ માટે પાત્ર ભારતીય નાગરિકો પાસેથી ઑનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે.

ખાલી જગ્યાની વિગતો

ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ 128 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી ડ્રાઈવ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જેમાંથી 48 ખાલી જગ્યાઓ ડેપ્યુટી મેનેજર (HR) ની જગ્યા માટે છે, 32 ખાલી જગ્યાઓ ડેપ્યુટી મેનેજર (F&A) ની પોસ્ટ માટે છે, 42 ખાલી જગ્યાઓ માટે છે. ડેપ્યુટી મેનેજર (C&MM), 02 ખાલી જગ્યાઓ ડેપ્યુટી મેનેજર (કાનૂની)ની પોસ્ટ માટે છે અને 04 ખાલી જગ્યાઓ જુનિયર હિન્દી અનુવાદકની પોસ્ટ માટે છે.

 • ડેપ્યુટી મેનેજર (HR): 48 જગ્યાઓ
 • ડેપ્યુટી મેનેજર (ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટ્સ): 32 જગ્યાઓ
 • ડેપ્યુટી મેનેજર (કોન્ટ્રાક્ટ અને મટીરીયલ મેનેજમેન્ટ): 42 જગ્યાઓ
 • ડેપ્યુટી મેનેજર (કાયદો): 02 જગ્યાઓ
 • જુનિયર હિન્દી અનુવાદક: 04 જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

ડેપ્યુટી મેનેજર (HR): IIM/XLRI/XISS/XIM અથવા સમકક્ષ અથવા ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ પોસ્ટમાંથી પર્સનલ મેનેજમેન્ટ અને ઔદ્યોગિક સંબંધોમાં વિશેષતા સાથે ઓછામાં ઓછા 60% માર્કસ સાથે કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક અને બે વર્ષનો પૂર્ણ સમય MBA. સ્નાતક (કર્મચારી વ્યવસ્થાપન અને ઔદ્યોગિક સંબંધો) અથવા માન્ય યુનિવર્સિટી/AIACTE માન્ય સંસ્થામાંથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી/પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમામાં ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ સાથે સમકક્ષ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી/પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા.

ડેપ્યુટી મેનેજર (ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટ્સ): કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ સાથે સ્નાતક અને CA/ICWA પાસિંગ ગ્રેડ અથવા MBA સાથે ફાઇનાન્સમાં વિશેષતા સાથે માન્ય યુનિવર્સિટી/AIACTE માન્ય સંસ્થામાંથી બે વર્ષનો પૂર્ણ સમય અભ્યાસક્રમ અથવા તેની સમકક્ષ ઓછામાં ઓછી અનુસ્નાતક ડિગ્રી/ડિપ્લોમા સાથે. 60 ટકા માર્ક્સ સાથે પાસ થવું જરૂરી છે.

Also Read :  GSECL Vanakbori Recruitment 2022 for 310 Apprentice Posts

ડેપ્યુટી મેનેજર (કોન્ટ્રાક્ટ અને મટીરીયલ મેનેજમેન્ટ): એન્જીનીયરીંગના કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક અને MBA અથવા માન્ય યુનિવર્સિટી/AICTE માન્ય સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ સાથે સમકક્ષ ડિગ્રી. નોંધ: ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ એન્જીનીયરીંગ સ્નાતકોને એડવાન્સ ઇન્ક્રીમેન્ટ આપવા માટે પસંદગી સમિતિ દ્વારા એડવાન્સ ઇન્ક્રીમેન્ટ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અને આ ઇન્ક્રીમેન્ટ ભરતીના તબક્કે ઉમેદવારના પ્રદર્શનને આધારે વધુમાં વધુ 5 ઇન્ક્રીમેન્ટને આધીન હોઈ શકે છે.

ડેપ્યુટી મેનેજર (કાયદો): બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ સાથે પૂર્ણ સમય, કાયદામાં ડિગ્રી (વ્યવસાયિક). ઉમેદવારે સંબંધિત સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ અથવા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા અને અન્ય વૈધાનિક સંસ્થાઓમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. અનુભવ: બાર અને/અથવા કંપની/સિવિલ/શ્રમ કાયદા સંબંધિત કાર્યનું પર્યાપ્ત જ્ઞાન ધરાવતા અધિકારી તરીકે પ્રતિષ્ઠિત અન્ય કોઈપણ સંસ્થામાં 3 વર્ષનો લાયકાતનો અનુભવ. ઉમેદવાર પાસે ઉત્તમ સંચાર અને ડ્રાફ્ટ લેખન કૌશલ્ય અને કાનૂની સમસ્યાઓ અને કેસોને સ્વતંત્ર રીતે હેન્ડલ કરવાની ક્ષમતા અને ક્ષમતા હોવી જોઈએ.

જુનિયર હિન્દી અનુવાદક (JHT): માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક સ્તર પરના એક વિષય તરીકે હિન્દી/અંગ્રેજી સાથે હિન્દી/અંગ્રેજી અથવા માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશન સ્તરે મુખ્ય વિષય તરીકે હિન્દી/અંગ્રેજી સાથેના અન્ય કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં માસ્ટર ડિગ્રી. હિન્દી/અંગ્રેજી માધ્યમ સાથે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ડિગ્રી લેવલ પર મુખ્ય વિષય તરીકે હિન્દી/અંગ્રેજી સાથેના કોઈપણ વિષયમાં ડિગ્રી અથવા માસ્ટર ડિગ્રી અથવા હિન્દી/અંગ્રેજી માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક સ્તર પર મુખ્ય વિષય તરીકે અથવા હિન્દી/અંગ્રેજી માધ્યમ સાથે અન્ય કોઈપણ વિષયમાં માસ્ટર ડિગ્રી અથવા હિન્દી/અંગ્રેજી માધ્યમ સાથે માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક સ્તર પર મુખ્ય વિષય તરીકે હિન્દી/અંગ્રેજી માધ્યમ/માન્યતા પ્રાપ્ત ડિપ્લોમા/સર્ટિફિકેશન કોર્સ હિન્દીમાંથી અંગ્રેજીમાં અને અંગ્રેજીમાંથી હિન્દીમાં અનુવાદમાં અંગ્રેજી અથવા હિન્દી/અંગ્રેજી માધ્યમમાંથી એક માધ્યમ તરીકે પાસ સાથે અને અન્ય માધ્યમ તરીકે મુખ્ય વિષય તરીકે અથવા ભારત સરકારના ઉપક્રમો સહિત કોઈપણ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત/નો અનુભવ હોવો આવશ્યક છે. રાજ્ય સરકારની કચેરીમાં હિન્દીમાંથી અંગ્રેજી અને અંગ્રેજીમાંથી હિન્દીમાં અનુવાદનું કાર્ય.

આ ભરતીમાં પણ ફોર્મ ભરો >> નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) માં વિવિધ ૬૪ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર

ઉમર મર્યાદા

NPCIL ભરતી હેઠળ ડેપ્યુટી મેનેજરની જગ્યા માટે ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 30 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. જુનિયર હિન્દી અનુવાદકના પદ માટે ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 28 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

Also Read :  HCL Recruitment 2022 Apply Online for 290 Apprentice Posts

પગાર

NPCIL ભરતી હેઠળ વિવિધ ડેપ્યુટી મેનેજર પોસ્ટ્સ માટે, મેટ્રિક્સમાં પગાર સ્તર 10 હેઠળનો પગાર મેટ્રિક્સ રૂ. 56,100, 42 ટકાના દરે મોંઘવારી ભથ્થું એટલે કે રૂ. 23,562 હશે. એટલે કે, ડેપ્યુટી મેનેજરની જગ્યાઓ પર પસંદગી કર્યા પછી ઉમેદવારને આપવામાં આવનાર અંદાજિત માસિક વેતન તરીકે રૂ. 79,662 નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.

જુનિયર હિન્દી અનુવાદકની પોસ્ટ માટે મેટ્રિક્સમાં પગાર સ્તર 06 હેઠળ, મેટ્રિક્સ પગાર રૂ. 35,400, 42 ટકાના દરે મોંઘવારી ભથ્થું એટલે કે રૂ. 14,868/- આપવામાં આવશે. એટલે કે, આ પોસ્ટ્સ પર પસંદગી કર્યા પછી ઉમેદવારને આપવામાં આવનાર અંદાજિત માસિક વેતન તરીકે રૂ. 50,268 નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ડેપ્યુટી મેનેજર (HR/ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટ્સ/કોન્ટ્રેક્ટ અને મટીરીયલ મેનેજમેન્ટ/કાનૂની)ની ભરતી પ્રક્રિયા અથવા પસંદગી પ્રક્રિયા બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે.

 • લેખિત/ઓનલાઈન/OMR પરીક્ષા
 • વ્યક્તિગત મુલાકાત

જુનિયર હિન્દી અનુવાદકની જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા અથવા પસંદગી પ્રક્રિયા બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે.

 • પ્રારંભિક પરીક્ષા (બહુવિધ પસંદગી)
 • અદ્યતન પરીક્ષા (વર્ણનાત્મક)

અરજી ફી શું છે

ઉમેદવારોએ NPCIL માં વિવિધ ડેપ્યુટી મેનેજર (HR/ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટ્સ/કોન્ટ્રેક્ટ અને મટીરીયલ મેનેજમેન્ટ/લો) પોસ્ટ માટે અરજી ફી તરીકે રૂ. 500 અને જુનિયર હિન્દી અનુવાદકની જગ્યાઓ માટે અરજી ફી તરીકે રૂ. 100 ચૂકવવા પડશે.

આ ભરતીમાં પણ ફોર્મ ભરો >> ભારતીય રેલ્વે દ્વારા ધોરણ ૧૦ પાસ અને ITI ઉપર કુલ ૫૪૮ જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી કરો અહીથી

કેવી રીતે અરજી કરવી?

ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડમાં વિવિધ ડેપ્યુટી મેનેજર અને જુનિયર હિન્દી અનુવાદકની જગ્યાઓની ભરતીમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારો નીચેના પગલાંઓ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

 • NPCIL ની વેબસાઇટ www.npcilcareers.co.in ની મુલાકાત લો
 • ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટે સ્ક્રીનની ડાબી બાજુએ Apply પર ક્લિક કરો
 • પૂછવામાં આવેલી તમામ જરૂરી વિગતો ભરો, તે પછી એક સક્રિયકરણ લિંક જનરેટ થશે
 • સ્ટેપ 1 માં રજીસ્ટ્રેશન પછી ઈમેલ દ્વારા મળેલી એક્ટિવેશન લિંક પર ક્લિક કરો
 • ત્યારપછી લોગિન વિગતો દાખલ કરીને ઓનલાઈન અરજી માટે લોગિન કરો
 • અરજી ફોર્મ ધ્યાનથી વાંચો અને અરજીની વિગતો ભરો
 • અરજી ફી ચૂકવો અને ફોર્મ સબમિટ કરો
 • ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લો.

મહત્વની તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 29-05-2023

મહત્વની લિંક

1 thought on “NPCIL Recruitment 2023: કુલ 128 જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી કરવા ક્લિક કરો”

Leave a Comment

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો